SBB erkend-leerbedrijf-SBB

Ron

Stichting Zebra Voorlichting organiseert, in samenwerking met Wijkteams Enschede, een ervaringsdelerscafé in ‘HUB Twente’, Boulevard 1945-3.

Het café wordt gehouden op donderdag 7 februari 2019 van 14.30 – 17.00 uur

Doel van het ervaringscafé is mensen met elkaar in contact te brengen en ze de mogelijkheid bieden hun ervaringen te delen.

Deze ervaringen kunnen heel verschillend zijn.

Denk aan:

  • opgroeien met een verslaafde ouder,
  • een veroordeling achter de rug hebben,
  • last hebben van keuzestress,
  • mantelzorg geven of krijgen,
  • schulden hebben gehad

 

Door er samen met anderen over te praten ontstaat verbondenheid en kunnen mensen elkaar, vanuit hun eigen ervaringen, ondersteunen met begrip, tips en adviezen.

De volgende stap is dan het maken van een eigen, positief actieplan.

Wijkteams Enschede en Zebra bieden een aantal ervaringsdelers gratis een vervolgtraject aan van 3 maanden,

# Deel het, genoemd.

In deze maanden worden 5 bijeenkomsten georganiseerd waarin de deelnemers ondersteund worden bij het in de praktijk brengen van hun eigen actieplan.

Voor wie wel geïnteresseerd is maar het ervaringsdelerscafé niet kan bezoeken is er een mailadres, ervaringsdelerscafe@gmail.com waar je meer informatie kan vragen of je aanmelden mee te doen met # Deel het.

We hopen zo het ervaringsdelen in Enschede verder te versterken!

 

Lieve mensen,

De Engels lessen beginnen vanaf volgende week.
Er word lesgegeven op verschillende niveau’s.
Voor iedereen is er dus een plekje.
Voor meer informatie zie de bijgevoegde flyer .Wij hopen u binnenkort bij de Engels les te zien.

engels


Binnenkort is de introductie les voor Engels!
Als u Engels wil leren is dit nu de kans.
Het is zowel voor beginners als gevorderden.
De verdere lessen vinden plaats op maandag en donderdag.

engels

Op zaterdag 19 september wordt er bij Beien een buurtconferentie georganiseerd voor Mekkelholt,
Deppenbroek en Roombeek. De conferentie is een vervolg op het stadsdeelgesprek van april
in de Twentse Welle. Bewoners hebben daar op hoofdlijnen aangegeven welk thema’s zij belangrijk
vinden voor hun buurt. Nu moet het concreet worden. De conferentie wordt afgesloten met eten en
een drankje.

Bijzonder aan deze conferentie is dat hij voor bewoners is. Zij zijn aan het woord. De organisatie is 
in handen van Beien in samenwerking met actieve bewoners van Mekkelholt, Deppenbroek,
Roombeek en Power Noord. Vertegenwoordigers van Stadsdeel Noord, Alifa en de Volksuniversiteit
helpen bij de organisatie, maar professionals komen pas na de conferentie aan tafel.
Op verzoek van bewoners.

Het is de bedoeling om in twee gespreksronden een aantal knelpunten te benoemen en aan te 
geven wat daar in het komende jaar in de buurten mee zou moeten gebeuren. Zo concreet mogelijk.
Tijdens de conferentie worden alvast werkgroepjes gevormd om na de conferentie met een
idee aan de slag te gaan. Die werkgroepen bepalen wat en wie ze bij de uitvoering van hun plannen
nodig hebben. Beien, bewonersgroepen- en platforms en vertegenwoordigers van de wijkbudgetten
kunnen en willen de diverse werkgroepen daarin ondersteunen met kennis, advies en praktische hulp.

Het is de bedoeling dat de buurtconferentie in de komende jaren uitgroeit tot een platform waar 
bewoners veel meer de regie over hun woon- en leefomgeving gaan voeren. Zij bepalen met elkaar
wat er zou moeten gebeuren, en hoe. Gemeente, instanties en organisaties spelen een 
ondersteunende en dienende rol. De praktische aanpak (in vaktermen: het wijkprogramma) krijgt 
vorm in een nauwe samenwerking tussen bewoners en professionals, waarbij de eersten het 
voortouw krijgen. Dat is de koers. Maar daar is wederzijds vertrouwen voor nodig en vertrouwen moet
groeien. Deze eerste buurtconferentie is daartoe een eerste aanzet.

Tijdens het programma zijn er multiculti-hapjes, gemaakt door medewerkers van Power.
Na afloop wordt er vanuit de keuken van Beien eten geserveerd en hopelijk op het terras
een glas op de toekomst geheven.

Zaterdag 19 september

16:00-19:00 uur (ongeveer)

Beien, Meeuwenstraat 160

opgave: buurtconferentie@beien.nl

meer info: 06-42671223

Persbericht

Buurtconferentie: bewoners aan zet Inhoud en gezelligheid

Op zaterdag 19 september wordt er bij Beien een buurtconferentie georganiseerd voor Mekkelholt,
Deppenbroek en Roombeek. De conferentie is een vervolg op het stadsdeelgesprek van april
in de Twentse Welle. Bewoners hebben daar op hoofdlijnen aangegeven welk thema’s zij belangrijk
vinden voor hun buurt. Nu moet het concreet worden. De conferentie wordt afgesloten met eten en
een drankje.

Bijzonder aan deze conferentie is dat hij voor bewoners is. Zij zijn aan het woord. De organisatie is
in handen van Beien in samenwerking met actieve bewoners van Mekkelholt, Deppenbroek,
Roombeek en Power Noord. Vertegenwoordigers van Stadsdeel Noord, Alifa en de Volksuniversiteit
helpen bij de organisatie, maar professionals komen pas na de conferentie aan tafel.
Op verzoek van bewoners.

Het is de bedoeling om in twee gespreksronden een aantal knelpunten te benoemen en aan te
geven wat daar in het komende jaar in de buurten mee zou moeten gebeuren. Zo concreet mogelijk.
Tijdens de conferentie worden alvast werkgroepjes gevormd om na de conferentie met een
idee aan de slag te gaan. Die werkgroepen bepalen wat en wie ze bij de uitvoering van hun plannen
nodig hebben. Beien, bewonersgroepen- en platforms en vertegenwoordigers van de wijkbudgetten
kunnen en willen de diverse werkgroepen daarin ondersteunen met kennis, advies en praktische hulp.

Het is de bedoeling dat de buurtconferentie in de komende jaren uitgroeit tot een platform waar
bewoners veel meer de regie over hun woon- en leefomgeving gaan voeren. Zij bepalen met elkaar
wat er zou moeten gebeuren, en hoe. Gemeente, instanties en organisaties spelen een
ondersteunende en dienende rol. De praktische aanpak (in vaktermen: het wijkprogramma) krijgt
vorm in een nauwe samenwerking tussen bewoners en professionals, waarbij de eersten het
voortouw krijgen. Dat is de koers. Maar daar is wederzijds vertrouwen voor nodig en vertrouwen moet
groeien. Deze eerste buurtconferentie is daartoe een eerste aanzet.

Tijdens het programma zijn er multiculti-hapjes, gemaakt door medewerkers van Power.
Na afloop wordt er vanuit de keuken van Beien eten geserveerd en hopelijk op het terras
een glas op de toekomst geheven.

Deelname is vrij, opgave is wel gewenst!

Zaterdag 19 september

16:00-19:00 uur (ongeveer)

Beien, Meeuwenstraat 160

opgave: buurtconferentie@beien.nl

meer info: 06-42671223

Persbericht