SBB erkend-leerbedrijf-SBB

Op zaterdag 19 september wordt er bij Beien een buurtconferentie georganiseerd voor Mekkelholt,
Deppenbroek en Roombeek. De conferentie is een vervolg op het stadsdeelgesprek van april
in de Twentse Welle. Bewoners hebben daar op hoofdlijnen aangegeven welk thema’s zij belangrijk
vinden voor hun buurt. Nu moet het concreet worden. De conferentie wordt afgesloten met eten en
een drankje.

Bijzonder aan deze conferentie is dat hij voor bewoners is. Zij zijn aan het woord. De organisatie is 
in handen van Beien in samenwerking met actieve bewoners van Mekkelholt, Deppenbroek,
Roombeek en Power Noord. Vertegenwoordigers van Stadsdeel Noord, Alifa en de Volksuniversiteit
helpen bij de organisatie, maar professionals komen pas na de conferentie aan tafel.
Op verzoek van bewoners.

Het is de bedoeling om in twee gespreksronden een aantal knelpunten te benoemen en aan te 
geven wat daar in het komende jaar in de buurten mee zou moeten gebeuren. Zo concreet mogelijk.
Tijdens de conferentie worden alvast werkgroepjes gevormd om na de conferentie met een
idee aan de slag te gaan. Die werkgroepen bepalen wat en wie ze bij de uitvoering van hun plannen
nodig hebben. Beien, bewonersgroepen- en platforms en vertegenwoordigers van de wijkbudgetten
kunnen en willen de diverse werkgroepen daarin ondersteunen met kennis, advies en praktische hulp.

Het is de bedoeling dat de buurtconferentie in de komende jaren uitgroeit tot een platform waar 
bewoners veel meer de regie over hun woon- en leefomgeving gaan voeren. Zij bepalen met elkaar
wat er zou moeten gebeuren, en hoe. Gemeente, instanties en organisaties spelen een 
ondersteunende en dienende rol. De praktische aanpak (in vaktermen: het wijkprogramma) krijgt 
vorm in een nauwe samenwerking tussen bewoners en professionals, waarbij de eersten het 
voortouw krijgen. Dat is de koers. Maar daar is wederzijds vertrouwen voor nodig en vertrouwen moet
groeien. Deze eerste buurtconferentie is daartoe een eerste aanzet.

Tijdens het programma zijn er multiculti-hapjes, gemaakt door medewerkers van Power.
Na afloop wordt er vanuit de keuken van Beien eten geserveerd en hopelijk op het terras
een glas op de toekomst geheven.

Zaterdag 19 september

16:00-19:00 uur (ongeveer)

Beien, Meeuwenstraat 160

opgave: buurtconferentie@beien.nl

meer info: 06-42671223

Persbericht